HR TRAINING

  • ontwikkeling & opleidingen HRM-visie  & -vaardigheden
  • coaching HR medewerkers en leidinggevenden

  • voorbeelden van mogelijke opleidingen:
    onthaal nieuwe medewerkers ; evaluatiegesprekken voeren;
    opleidingsplannen maken; opleidingsmanagement ; werkplekleren;
    instructies geven; functiebeschrijvingen opstellen; aanpak ziekteverzuim;…